این دوره به دلیل عدم تایید توسط کمیته ارزیابی دانشجویار، حذف شده است.

amuzeshe packet tracerدر این فیلم اموزشی ابتدا با کلاس ها در شبکه و host id ,net id اشنا میشیم.
سپس توضیحهاتی در مورد روتر ها وسوئیچ ها انواع کابل های اتصال در سیسکو و سپس اضافه کردن پورت سریال برای وصل شدن روتر به روتر ودر ادامه ایجاد یک شبکه حاوی روترها سوئیچ ها پی سی ها و دراخر کانفیگ کردن روترها از طریق کدنویسی در روتر ووصل کردن وروشن شدن همه روترها وسویئچ ها و پیسی ها به همدیگر از طریق کد ipaddress و no shut down