شما می توانید قسمت های ۲۶ و ۲۷ (ادامه فصل پنجم) فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس درسایت متلب یار از لینک داده شده در ادامه مطلب همین پست دانلود نمایید.

در این قسمت به توضیحات و تشریح متد آماری Alpha -trimmed Mean Filter و انطباقی Adaptive Filter و Adaptive Median Filter بمنظور حذف نویز روی تصویر و همچنین و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها می پردازیم.

مطالب مورد بررسی در این جلسه:

مفاهیم بازیابی و بازسازی تصویر (Image Restoration and Reconstruction)، مفاهیم-انواع نویز (نویز گاوسی، نویز نمک و فلفل و …) و ساختار نویز در تصویر، فیلم آموزش فیلترهای حذف نویز گاوسی و میانگین Adaptive Median Filters, Adaptive Filters, Alpha -trimmed Mean Filter در متلب، فیلم آموزش متدهای آماری حذف نویز روی تصویر در متلب،