امروز دانشجویار
 • بزرگترین برند آموزش تخصصی کامپیوتر در کشور
 • ۵۱۰۰۰ دانشجوی ثبت نام شده
 • ۳۱۵ مدرس و متخصص
 • ۲۱ پرسنل مستقر در بیرجند
۱۳۹۶
۱۳۹۵
 • ابداع سبک جدید به نام مدرسه مجازی
 • تدریس ۱۸۰۰ ساعت ویدئوی آموزشی
 • تاسیس تدریس کلاس online
 • ۲۸۰ مدرس و ۱۵ نفر پرسنل
 • تاسیس نیک اندروید
 • تولید ۲۰۰۰ ساعت ویدئوی آموزشی
 • تبدیل شدن به بزرگ ترین واحد آموزشی دانشجویار
 • ۲۱ پرسنل مستقر در بیرجند
۱۳۹۴
۱۳۹۳
 • توسعه فعالیت به صورت گسترده
 • راه اندازی سرویس پشتیبانی تخصصی
 • تاسیس وب سایت متلب یار
 • فعالیت ۹۷ مدرس و ۶ نفر پرسنل
 • تبدیل شدن به برند تاثیر گذار در صنعت تولید محتوا
 • تولید ماهانه ۲۲۰ ساعت ویدئوی آموزشی
 • فعالیت ۲۵ مدرس و ۴ نفر پرسنل
۱۳۹۲
۱۳۹۱
 • شروع فعالیت دانشجویار با ۲ نفر
 • پایه گذاری ایده ارائه ویدئوی آموزشی متناسب با نیاز بازار کار
دانشجویار مجوز نشر دیجیتال لوگو شرکت به پرداخت ملت مجوز سازمان فنی حرفه ای کشور
  تخفیف های متنوع در عید غدیر + هدیه ویژه برای شما مشاهده صفحه جشنواره